Wietnam

Wietnam

Masakra w My Lai

Wojna zawsze szkodzi najbardziej nie tym, którzy są za nią odpowiedzialni, lecz niewinnej...